Yritysten kolmas kustannustukikausi ja toimitilojen sulkemiskorvaus hyväksyttiin eduskunnassa

15.04.2021

Eduskunta on 9.4.2021 hyväksynyt lakimuutosehdotukset yritysten määräaikaisen kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta (HE 27/2021) ja toimitilojen sulkemiskorvauksesta (HE 37/2021).

Määräaikainen kustannustuki on takautuva tuki. Kustannustuen kolmas hakukierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020 ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista.

Periaatteessa tukea voivat saada kaikkien toimialojen yritykset. Valtioneuvosto antaa myöhemmin asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan vuoksi.

Haku avataan yrityksille 27.4.2021 ja se on käynnissä 23.6.2021 saakka. Tukiviranomaisena toimii valtiokonttori.

Valtiokonttorin kustannustuki korvaa aiemmin kuntien myöntämän yksinyrittäjätuen. Tukea maksetaan yksinyrittäjille vähintään 2000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.

Sulkemiskorvauksen voivat saada sellaiset yritykset, joiden toimitilat on tartuntatautilain (1227/2016) 58 g §:n tai majoitus- ja ravintolatoiminnasta annetun lain (308/2006) 3a §:n nojalla pidettävä suljettuina. Lisäksi tukea voivat saada vain yritykset, joissa on enintään 49 työntekijää. Suuremmille yrityksille valmistellaan tuki erikseen.

Yritykset voivat hakea sulkemiskorvausta Valtiokonttorista. Haku on tarkoitus avata 12.5.2021.

Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi. Jos toimitilan sulkeminen johtuu lain tai viranomaisen määräyksestä, yritykselle korvataan helmikuun 2021 kulujen perusteella lasketut palkkakulut ja muut kulut laskettuna sulkupäivien määrälle.KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525