Vuokralaisen konkurssia koskevat säännökset uudistuivat

28.07.2019

Konkurssilain muutos tuli voimaan 1.7.2019. Samalla muuttuivat myös asuinhuoneiston ja liikehuoneiston vuokrausta koskevien lakien ja maanvuokralain vuokralaisen konkurssia koskevat säännökset.

Säännösten mukaan konkurssipesä on vastuussa vuokrasopimuksen mukaisen vuokran maksamisesta siltä ajalta kuin se käyttää huoneistoa tai vuokra-aluetta, vaikka se ei olisi ottanut vastatakseen vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä. Huoneiston tai vuokra-alueen käyttämisenä ei pidetä sitä, että konkurssipesä yksinomaan jättää sinne velalliselle kuuluvaa omaisuutta. Lakia täsmennettiin myös sen osalta, että vuokranantajalle omaisuuden poistamisesta ja huoneiston siivoamisesta aiheutuneet kustannukset ovat konkurssisaatavia.

Pesänhoitajan on ilmoitettava vuokranantajalle, kun konkurssipesä ei enää käytä huoneistoa tai vuokra-aluetta, jonka jälkeen vuokranantaja voi vuokrata huoneiston tai maa-alueen. Pesänhoitajan ilmoituksen jälkeen vuokranantajan ei siis tarvitse hakea häätöä, vaan hän saa siivota huoneiston ja puhdistaa vuokra-alueen sekä vuokrata sen uudelleen.

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525