Vuodenvaihteen 2019 muutoksia

07.01.2019

Yhteisöverokanta
Yhteisöverokanta (mm. osakeyhtiöiden) pysyy muuttumattomana 20 prosentissa.

Ansiotuloverotus
Ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla 2,6 prosentin inflaatio-oletuksen mukaisesti. Lisäksi työn verotusta kevennetään yhteensä 130 miljoonalla eurolla painottuen pienituloisiin. Kevennys toteutetaan korottamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä 60 miljoonalla eurolla, työtulovähennystä 40 miljoonalla eurolla sekä valtio- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä yhteensä 30 miljoonalla eurolla. Niin sanotun solidaarisuusveron alemman alarajan voimassaoloa jatketaan ensi vuonna.

Palkansaajien verotus pysyy lähes ennallaan, kun otetaan huomioon palkansaajamaksujen muutokset ja yleisen ansiotason nousu.

Peruskorko vuoden 2019 alussa
Peruskorko on 1.1.2016 alkaen ollut 0,00 prosenttia. Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,25 prosenttia 1.1.2019 alkaen vuoden 2019 kesäkuun loppuun asti.

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2019
Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2019 on 0,0 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin.

Tulorekisteri – palkkojen työnantajasuoritusten ilmoittaminen muuttuu 2019
Tulorekisteri tuo muutoksia palkkatietojen ilmoittamiseen. Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.

Muutos koskee kaikkia palkkatietojen ilmoittajia, esimerkiksi yrityksiä ja yhteisöjä, yhdistyksiä sekä kotitalouksia.

Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukohtaisesti palkkatietoilmoituksella. Tietojen ilmoittamisaika on pääsääntöisesti maksupäivästä 5 kalenteripäivää.

Tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin sähköisesti.

Verokortti uudistuu
Verokortissa ei enää ole palkkakauden tulorajoja vaan pelkästään yksi tuloraja koko vuodelle.

Kaikki työnantajat käyttävät samaa verokortille laskettua veroprosenttia. Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää lasketa eri veroprosenttia. Verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio riittää.

OmaVero - henkilöasiakkaat
Vuonna 2019 voit hoitaa suurimman osan veroasioistasi OmaVerossa.

Katso-tunniste poistuu – tilalle Suomi.fi -valtuuspalvelu
Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2019 loppuun mennessä ja korvataan Väestörekisterikeskuksen tuottamilla Suomi.fi-valtuuksilla ja Suomi.fi-tunnistuksella.

Kiinteistövero
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin yläraja nousee vuonna 2019 (vaihteluväli: 0,41-0,90 % -> 0,41-1,00 %) aiemmin vahvistetun lakimuutoksen seurauksena. Kunnat päättävät omista kiinteistöveroprosenteistaan lain sallimien vaihteluvälien sisällä.

Arvoseteleiden arvonlisäverotus selkeytyy
Telekorttien, lounasseteleiden ja muiden arvoseteleiden arvonlisäverotus muuttuu vuodenvaihteessa. Arvonlisävero seteleillä maksettavista hyödykkeistä on suoritettava joko jo setelin maksuhetkellä tai vasta setelin käyttöhetkellä sen mukaan, onko kyseessä yksi- vai monikäyttöseteli. Keskeisin muutos on se, että arvoseteleiden liikkeeseenlaskusta ja jakelusta perittävät palkkiot tulevat pääsääntöisesti verollisiksi, koska näitä palveluja ei enää katsota verottomiksi rahoituspalveluiksi.

Viestintävirasto ja Trafi yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi, Liikennevirastosta tulee Väylävirasto ja uusi valtionyhtiö aloittaa toimintansa
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistuu. Viestintävirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Liikennevirasto jatkaa toimintaansa Väylävirastona. Uudistus ei koske Ilmatieteen laitosta. Virastoja koskevat lait tulevat voimaan 1.1.2019.

Yksityistielaki voimaan
Yksityistielaki tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Lailla joustavoitetaan tiekuntien toimintaa ja selkiytetään eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja liikkumisen suhteen. Lain rakennetta ja kieltä on nykyaikaistettu ja selkeytetty. Kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään muille toimijoille ja tielautakunnat lakkautetaan kuntien tehtävien vähentämiseksi.

Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin vuodesta 2019 alkaen
Asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain vuoden 2019 alusta alkaen, jolloin otetaan käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä. Rekisteriin kerätään vähitellen tiedot osakehuoneistojen, esimerkiksi asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista ja panttauksista.

Uudet yhtiöt perustetaan vuoden 2019 alusta alkaen vain digitaalisesti, eikä osakekirjoja enää painateta. Uusien yhtiöiden osakkeet tulevat suoraan huoneistotietojärjestelmään, jonne myös omistukset ja panttaukset rekisteröidään.

Vanhat eli ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin 1.5.2019 lähtien.

Käräjäoikeusverkosto uudistuu
Käräjäoikeuksien rakenneuudistus tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Uudistuksen jälkeen käräjäoikeuksia on 20. Uudistuksella halutaan varmistaa käräjäoikeuksien toimintakyky myös tulevaisuudessa.ös tulevaisuudessa.

Uudistuksessa yhdistyvät myös Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet. Käräjäoikeuden nimeksi tulee Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ja se sijaitsee Espoossa.

Lähteet: VM, OM, Verohallinto, MMM, LVM, Kauppakamari, Emme vastaa tietojen oikeellisuudesta tai niiden muuttumisesta. 4.1.2019

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525