Työryhmä ehdottaa: Mikroyritykset rajataan tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle

26.01.2018

Tilintarkastuslakia tarkastellut työryhmä esittää mietinnössään tilintarkastusvelvollisuuden supistamista siten, että kirjanpitolain mukaiset mikroyritykset rajataan lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Kyseessä on vasta työryhmän esitys, eikä hallituksen esitys uudeksi lainsäädännöksi. Mikäli esitys johtaisi lainmuutoksen, olisivat rajat jatkossa:

a) liikevaihto 700.000 euroa
b) taseen loppusumma 350.000 euroa ja
c) henkilöstömäärä 10.

Nykyisin voimassa olevat rajat ovat liikevaihto 200.000 euroa, tase 100.000 euroa ja henkilöstö 3.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 27.4.2016 työryhmän selvittämään tilintarkastuslain muuttamistarpeita. Työryhmän toimeksiantona oli tunnistaa yrityksille sääntelytaakkaa aiheuttavat kysymykset laissa. Työssä tuli ottaa huomioon toisaalta yritysten hallinnollisen taakan keventäminen, toisaalta tavoite harmaan talouden ehkäisemiseksi. Työryhmä keskittyi selvittämään hallinnon tarkastusta tilintarkastuksen kohteena ja lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden rajoja.

Työryhmä päätyi mietinnössään esittämään hallinnon tarkastuksen säilyttämistä tilintarkastuslaissa. Hallinnon tarkastus on kansallisessa sääntelyssä ollut osa tilintarkastuksen kohdetta kauan, ja samanlainen käytäntö löytyy myös osassa muita Pohjoismaita. Tilintarkastajan on lain mukaan huomautettava tilintarkastuskertomuksessa, mikäli tilintarkastuksen kohdeyhteisön johto on syyllistynyt laissa mainittuihin rikkomuksiin. Hallinnon tarkastuksella ei nähdä suurta vaikutusta yritysten hallinnolliseen taakkaan.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 17.1.2018

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525