Vuodenvaihteessa tasavallan presidentti vahvisti merkittävän määrän uusia säädöksiä

05.01.2017

Merkittävin muutos 1.1.2017 voimaan tulleessa Työsopimuslain muutoksessa on mahdollisuus sopia työsopimuksissa jopa kuuden (6) kuukauden koeajasta. Koeajan enimmäispituus oli ennen lain muutosta 4 kuukautta. Tätä kirjoitettaessa kyseistä säädöstä ei ollut vielä numeroitu, mutta löydät säädöksen tekstin tästä.

Liitämme oheen työsopimuslomakkeen, jossa uusi koeaika on huomioitu. Löydät lomakkeen tästä. Lomaketta käytettäessä tulee sen yleisluonteisuus huomioida. Tarvittaessa autamme räätälöityjen työsopimusten laatimisessa.

Työsopimusta laadittaessa on myös hyvä sopia miten työpaikalla saadaan lukea työnantajalle kuuluvia sähköposteja. Ohessa suostumus, joka mahdollistanee sen, että esim. lomalla olevan henkilön sähköpostiliikenteestä voidaan huolehtia muiden työntekijöiden toimesta. Löydät lomakkeen tästä. Suostumus kannattaa ottaa myös yrityksen vanhoilta työntekijöiltä. Mikäli suostumusta ei ole, on sähköposti normaalin kirjesalaisuuden piirissä. Liitteenä olevan suostumuksen sisältöä ei ole jouduttu testaamaan oikeudessa.

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525