Myös yritykset halutaan vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta

21.12.2016

Hallitus esittää (HE 258/2016 vp), että myös yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö voisi joutua rangaistusvastuuseen toiminnassaan tehdystä törkeästä kirjanpitorikoksesta. Tänään eduskunnalle annetun esityksen mukaan näissä rikoksissa on kyse vakavista ja usein suunnitelmallisista teoista, joissa rikosoikeudellisen vastuun kohdistuminen pelkästään luonnollisiin henkilöihin ei aina ole oikeudenmukaista.

Esityksen taustalla on OECD:n lahjonnan vastaisen työryhmän suositus korruption torjunnan tehostamiseksi.

Esityksen mukaan muutoksella halutaan parantaa myös niiden tahojen kuten verottajan ja velkojien asemaa, joiden oikeuksien toteutuminen on yhteydessä kirjanpidon asianmukaisuuteen. Muutoksella voidaan myös osaltaan torjua epäasiallista kilpailua, ja sillä on näin ollen positiivisia yritysvaikutuksia.

Nykyisin törkeästä kirjanpitorikoksesta voidaan tuomita vain luonnollinen henkilö, kuten kirjanpitovelvollinen, kirjanpidosta toimeksiannon perusteella vastaava tai yrityksessä määräysvaltaa käyttävä henkilö. Mikäli yritys tai yhteisö joutuisi rikosvastuuseen toiminnassaan tehdystä törkeästä kirjanpitorikoksesta, rangaistuksena olisi yhteisösakko. Tällä hetkellä se on suuruudeltaan 850 - 850 000 euroa.

Lähde: OM

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525