Osakeyhtiölain muutostarve

12.12.2016

Oikeusministeriö on julkaissut (Mietintöjä ja lausuntoja 20-2016) Osakeyhtiölain muutostarve –nimisen arviomuistion.

Muun muassa yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus (nyk. 2.500 euroa) poistettaisiin.

Osakepääoman menettämistä koskeva rekisteröintivelvollisuus poistettaisiin tai sitä lievennettäisiin.

Nykyisessä laissa oleva varojenjaon (esim. osingonjaon) edellytyksenä oleva ns. tasetesti on herättänyt käytännön elämässä kysymyksiä. Tasetestin tarpeellisuus on arvioinnin kohteena.

Väliosingosta otettaisiin lakiin suora säännös.

Löydät oikeusministeriön muistion tästä.

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525