Mikä muuttuu verotuksessa vuonna 2017?

07.11.2016

Vuosi 2017 tuo paljon muutoksia verotukseen. Uudistukset koskevat erityisesti oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia. Muutokset koskevat kaikkia, jotka ilmoittavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroja ja työnantajasuorituksia, sekä antavat työnantajan vuosi-ilmoituksia.

Sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee
Ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti. Näin tekeekin jo suurin osa yritysasiakkaista.
Lue lisää.

Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu
Korjaukset oma-aloitteisten verojen veroilmoituksiin sekä vuosi-ilmoituksiin tulee jatkossa tehdä uudella, aiemmat tiedot korvaavalla ilmoituksella. Nykyisin korjaukset tehdään lisäilmoituksella. Uusi menettely mahdollistaa kuitenkin vähäisen virheen korjaamisen seuraavalla ilmoituksella.
Lue lisää.

OmaVero korvaa Verotili-palvelun
Korvaamme vuoden 2017 alussa Verotili-palvelun OmaVerolla. Uudessa palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa.
Lue lisää.

Muutoksia maksamiseen, palauttamiseen ja perintään
Oma-aloitteisten verojen maksamiseen, palauttamiseen ja verojen perintään tulee paljon muutoksia vuoden 2017 alussa.
Lue lisää.

Verokausien valintaan muutoksia
Valinnaisten verokausien rajat nousevat, jolloin yhä useampi pienyritys voi valita neljänneskalenterivuosi- tai kalenterivuosimenettelyn. Verokauden muuttamiseen tulee myös lisää joustoa.
Lue lisää.

Maksuperusteisen arvonlisäveron käyttö laajenee
Hallitus esittää, että yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti. Maksuperusteinen menettely helpottaisi pienyritysten maksuvalmiutta. Laki tulisi voimaan 1.1.2017.
Lue lisää.

Seuraamusmenettelyjä selkeytetään
Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksujen laskentatapa muuttuu. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta. Veronkorotuksen tasoa alennetaan merkittävästi nykyisestä: veronkorotus on jatkossa enintään 50 prosenttia verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta.
Lue lisää.

Metsätaloutta ainoana liiketoimintana harjoittavien ilmoittamisvelvollisuus yhtenäistyy
Metsätalouden veroilmoitusta ei jatkossa tarvitse antaa, jos verovelvollisella ei ole verovuonna ollut metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja.
Lue lisää.

Lähde: Verohallinnon tiedote, 3.11.2016

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525