.fi verkkotunnukset vapautuvat

15.2.2016

Syyskuun alusta suomalaiset .fi-verkkotunnukset, eli domainit, vapautuvat siten, että niitä voi hakea muut kuin suomalaiset yhteisöt ja luonnolliset henkilöt. Jatkossa tunnuksia voi varata myös myytäväksi. Myös alaikäinen voi hakea verkkotunnuksen. Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta 12.2.2016 ”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mattivirtanen.fi-osoite voi kuulua suomalaisen Matti Virtasen lisäksi vaikka kiinalaiselle hakkerille tai amerikkalaiselle seksikaupalle.” Kyse on siis merkittävästä muutoksesta.

Tietoyhteiskuntakaaren 166 § kuuluu seuraavasti:

”166 § Verkkotunnuksen muoto ja sisältöVerkkotunnuksessa saa olla vähintään 2 ja enintään 63 merkkiä.Verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä:1) vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle; tai2) muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.Viestintävirasto voi antaa määräyksiä verkkotunnuksen toimivuudelle välttämättömistä määrittelyistä, muodosta, pituudesta ja sallituista merkeistä.”

Muutos tulee voimaan 5.9.2016.

Tietoyhteiskuntakaaren löydät ajantasaisena tästä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917#L21

Hakusanat: Tietoyhteiskuntakaari Verkkotunnus Domain

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525