Suositus edistämään hyvää yhdistystapaa

18.12.2015

Hyvä hallintotapa -suositus täydentää yhdistyslain vähimmäisvaatimuksia. Tavoitteena on auttaa yhdistyksen jäseniä, hallituksen jäseniä ja toimistohenkilöitä löytämään sellaiset yleisesti hyväksytyt toimintatavat, jotka edistävät avoimuutta, luottamusta, sitoutumista ja onnistumista yhdistyksen toiminnassa.

Valtakunnalliset kattojärjestöt, liikunta- ja urheilualan VALO, sosiaali- ja terveysalan SOSTE sekä nuoriso- ja kasvatusalan Allianssi julkaisivat marraskuussa Yhdistysten hyvä hallintotapa -suosituksen. Suositus sisältää järjestöjen yhdessä laatimat pelinsäännöt sille, miten toimitaan yhdistyksen hallituksessa, jäsenkokouksissa ja jäsenviestinnässä.

Oikeusministeriö oli mukana suosituksen valmistelussa. Suosituksen sisältöä hiottiin myös avoimessa verkkokeskustelussa keväällä 2015.

Suositukset ovat vapaasti kaikkien järjestöjen ja yhdistysten käytettävissä.

Lue Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus (pdf)

Hakusanat: Yhdistys – hallitus - pöytäkirja – yhdistyksen kokous - kutsuaika – hallinto -päätös

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525