Uusi säätiölaki voimaan 1.12.2015

27.10.2015

Uusi säätiölaki (487/2015) tulee voimaan joulukuun alussa. Uusi laki selventää jatkuvarahoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden asemaa, korostaa säätiöiden yleisesti hyödyllistä tarkoitusta, lisää avoimuutta sekä auttaa estämään perusteettomia lähipiirietuja. Laissa myös säännellään menettelyjä, joita ei nykyisin ole lainkaan säännelty.

Säätiöt ovat jo vanhan lain aikana voineet päättää sääntöjensä muuttamisesta uuden lain mukaisiksi ja ilmoittaa uudet säännöt rekisteröitäväksi. Sääntöjen merkitseminen rekisteriin tapahtuu uuden lain tultua voimaan.

Lähde: Prh

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525