Yhteisöjen saamien osinkojen verotukseen esitetään muutoksia

27.10.2015

Hallitus esittää muutoksia yhteisöjen saamien osinkojen verovapauteen. Muutokset perustuvat Euroopan unionin emo-tytäryhtiödirektiivin muutokseen. Yhteisön saamat osingot olisivat jatkossa veronalaista tuloa siltä osin kuin suoritus on verotuksessa vähennyskelpoinen osingon maksajalle.

Elinkeinoverolain osinkoverotusta koskevaan sääntelyyn lisättäisiin myös yleinen osinkoveroetujen väärinkäyttöä estävä säännös. Säännöstä sovellettaisiin yhteisöjen verotuksessa järjestelyihin, jotka eivät ole aitoja ja joilla pyritään perusteettomasti hyödyntämään osinkotulon verovapautta koskevia säännöksiä. Jos säännöksen soveltamisedellytykset täyttyvät, osinko olisi veronalainen.

Laki tulisi esityksen mukaan voimaan vuoden 2016 alusta.

Hallituksen esityksen löydät tästä.

Lähde: Verohallinnon tiedote 22.10.2015

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525