Tilintarkastustehtävien siirtoa Patentti- ja rekisterihallitukseen valmistellaan

12.06.2015

Patentti- ja rekisterihallitus ja Keskuskauppakamari ovat käynnistäneet maaliskuussa eduskunnan säätämään uuteen tilintarkastuslakiin perustuvien tilintarkastajien hyväksymis-, valvonta-, rekisteröinti- ja muiden tehtävien siirron valmistelut PRH:lle. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016.

Patentti- ja rekisterihallitukseen perustetaan Tilintarkastusvalvonta-yksikkö, jonka henkilöstö tulee pääosin nykyisestä tilintarkastuslautakunnan sihteeristöstä. Uuden yksikön tehtäviin kuuluvat tilintarkastajien hyväksyminen tutkintojärjestelmineen, tilintarkastuksen yleinen ohjaus ja kehittäminen sekä tilintarkastajien toiminnan laadunvalvonta. Tilintarkastusvalvonta rahoitetaan tilintarkastajilta ja tilintarkastusyhteisöiltä ja hakijoilta perittävillä maksuilla.

Tilintarkastusvalvonnan yhteyteen valtioneuvosto nimittää uuden tilintarkastuslautakunnan, joka päättää muun muassa tilintarkastajille asetettavista hallinnollisista seuraamuksista ja ratkaisee valvonnan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.

Hakusanat: hyväksytty tilintarkastaja KHT HTM tilintarkastusyhteisö

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525