Uuden hallituksen verolinjaukset

09.06.2015

Uuden hallituksen 27.5.2015 julkaiseman ohjelman keskeiset verolinjaukset:

  • Yhteisöveron taso pidetään kilpailukykyisenä.

  • Muutetaan tappioiden vähentämisoikeutta siten, että tulolähteen tappiot voi osakeyhtiössävähentää muiden tulolähteiden tulosta.

  • Otetaan käyttöön 5 % yrittäjävähennys liikkeen- ja ammatinharjoittajille (tmi), maa-,metsä- ja porotalouden harjoittajille sekä elinkeino- ja verotusyhtymille (ay ja ky).

  • Edistetään sukupolvenvaihdoksia perintöveroa keventäen ja arvioidaan muut kehittämistarpeet.

  • Helpotetaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja/tai parannetaan metsävähennystä.

  • Otetaan käyttöön pienten yritysten maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys.

  • Poistetaan varainsiirtovero tilanteissa, joissa liikkeen- tai ammatinharjoittaja tai maa jametsätaloudenharjoittaja siirtää omaisuutta henkilö- tai osakeyhtiöön yritysmuodonmuutoksessa. Vero-osasto selvittää neutraliteetin vaatimukset.

  • Muutetaan omaisuuden luovutuksessa syntynyt tappio vähennyskelpoiseksi pääomatuloistatietyin rajoituksin.

  • Muutetaan osakkeiden luovutusvoittoveroa ja tuloverotusta siten, että listaamattomientyönantajayhtiöiden osakkeiden tai osakeoptioiden luovuttaminen avainhenkilöille ontietyin reunaehdoin mahdollista pääomasijoittajaa alemmalla arvostuksella ilman veroseuraamuksia.

  • Korotetaan maltillisesti kiinteistöveron ala- ja ylärajoja.

Lähde: Sipilän hallituksen tiedonanto 29.5.2015

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525