Perintö- ja lahjaveron maksuajan pidennys

07.03.2015

Hallitus on esittänyt (HE 364/2014) muutoksia perintö- ja lahjaverolakiin sisältyviin maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennuksiin. Verolle myönnettävää maksuaikaa on ehdotettu pidennettäväksi nykyisestä viidestä vuodesta seitsemään vuoteen.

Maksuajan pidennyksen hakemiselle ehtona on, että veron määrän tulee olla vähintään 1.700 euroa. Maksuajan pidentyessä vero määrätään maksettavaksi vähintään 850 euron suuruisina erinä vuosittain.

Maksuajan pidentämistä on haettava ennen verotuksen toimittamista ja pidennetyltä maksuajalta ei peritä korkoa.

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2015 niin, että niitä sovelletaan takautuvasti myös perintöihin ja lahjoihin, jotka on saatu 1.1.2015 tai sen jälkeen.

Hallituksen esityksen löydät tästä.

Hakusanat: Perintövero Lahjavero Sukupolvenvaihdos Maksuaika Huojennus.

Lähde: VM 12.2.2015

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525