Kommandiittiyhtiölakiin ehdotetaan muutoksia

05.03.2015

Kommandiittiyhtiö sopii hyvin aloittavalle yksinyrittäjälle, joka ei syystä tai toisesta halua yhtiömuodoksi osakeyhtiötä. Kommandiittiyhtiö on oikeushenkilö, jolloin sitä ei vaivaa samat ongelmat kuin toiminimeä (yksityinen elinkeinonharjoittaja, yksityisliike).

Osakeyhtiö on yhtiömuotona ns. lopullinen. Osakeyhtiön purkaminen (toiminnan lopettaminen) vie aikaa ja aiheuttaa kuluja. Tarvittaessa kommandiittiyhtiön toiminta on huomattavasti yksinkertaisempi lopettaa kuin osakeyhtiön. Yritystoiminnan vakiintuessa syntyy kuitenkin usein tarve muuttaa yhtiömuoto osakeyhtiöksi. Haluttaessa muuttaa toiminta osakeyhtiömuotoon, tuo taas kommandiittiyhtiö merkittäviä hyötyjä verrattuna toiminimeen.

Oikeusministeriössä on vireillä hanke, jolla on tarkoitus muuttaa lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988).

Oikeusministeriö on 28.1.2015 julkistanut luonnoksen hallituksen esitykseksi:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettua lakia siten, että avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät yhtiön tultua rekisteröidyksi. Lisäksi ehdotetaan säännöksiä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen vähimmäissisällöstä. Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä olevan oikeushenkilön sekä kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen osalta yhtiösopimuksessa voidaan sitovasti sopia yli kymmenen vuoden yhtiökaudesta. Lisäksi ehdotetaan lain muuttamista siten, että avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voivat joustavammin sopia yhtiön purkamisesta ja yhtiömiehen osuuden lunastamisesta.

Koko luonnoksen löydät tästä.

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525