Yrittäjän osinkoverotus 2014

05.02.2014

Yrittäjän osinkoverotukseen tehtiin rakenteellinen muutos:

  • Entinen nettovarallisuudelle laskettu 9 %:n tuottoprosentti aleni 8 %:iin.
  • Osinko, joka on 8 %:n nettovarallisuuden sisällä, on 25 %:sti veronalaista pääomatuloa kuitenkin enintään 150 000 euroon asti (ns. huojennettu osinkovero).
  • Osinko, joka on 8 %:n nettovarallisuuden sisällä, mutta yli 150 000 euroa, on 85 %:sti veronalaista pääomatuloa.
  • Osinko, joka ylittää 8 %:n nettovarallisuusrajan, on 75 % veronalaista ansiotuloa.
  • Alhaisin kokonaisverorasitus nousi entisestä 24,5 %:sta 26,0 %:iin (26,4 %:iin). Ylin kokonaisverorasitus on noin 58 prosenttia.

Toisin sanoen tavallisen yrittäjän osakeyhtiön omistajalleen jakamasta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa (ja 75 prosenttia verovapaata tuloa) siltä osin kuin osingon määrä vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa, kuitenkin enintään 150 000 euroa.

Euromääräisen rajan ylittävältä osalta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa.

Kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa vastaavan määrän ylittävältä osalta osingosta on 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa.

Mikäli edellä kirjoitettu tuntui monimutkaiselta, niin voi lohduttautua seuraavalla otteella Valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä:

Valiokunta korosti erikseen tarvetta uudistaa varsin monimutkaista osinkoverojärjestelmää, johon sisältyy edelleen monia jännitteitä.

Ennakonpidätys osingoista

Vuoden 2014 alusta yrittäjälle ja muille osakkaille maksettavasta osingosta on toimitettava ennakonpidätys. (Aikaisemmin vain pörssiyhtiöt toimittivat ennakonpidätyksen.)

Ennakonpidätys listaamattoman yhtiön maksamista osingoista on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Osinkoa jakava yhtiö seuraa samalle saajalle maksamiensa osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä.

Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia.

Ennakonpidätystä ei toimiteta muulle kuin luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksettavasta osingosta.

Verohallinto julkaisee lähiaikoina ohjeen ennakonpidätyksen toimittamisesta.

Pääoman palautus

Harvinaisempaa Osakeyhtiölaissa tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta (pääoman palautus mm. svop-rahastosta) pidetään verotuksessa osinkona. Listaamattoman yhtiön varojenjako rinnastetaan kuitenkin luovutukseen, jos pääomasijoituksen tekemisestä on kulunut enintään kymmenen vuotta. Varojenjakoa koskevaa sääntelyä sovelletaan listaamattomasta yhtiöstä saatuun varojenjakoon ensimmäisen kerran vuonna 2016 jos pääomansijoitus on tehty ennen vuotta 2014.

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525