Osakesäästäjän osinkoverotus 2014

05.02.2014

Tavallisen osakesäästäjän pörssiyhtiöstä saama osinko on osittain verovapaata ja osittain verotettavaa pääomatuloa. Yksityishenkilön ja kuolinpesän saamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Vuonna 2013 veronalainen osuus oli 70 prosenttia.

Pääomatulona verotettavasta osingon osasta menee veroa 30 prosenttia. Kuitenkin siltä osin kuin osingon ja muiden verotettavien pääomatulojen yhteismäärä verovuonna on suurempi kuin 40 000 euroa, pääomatulon veroprosentti on 32 siltä osin kun ne ylittävät mainitun 40 000 euroa.

Osingosta menevän veron määrä on siten joko 25,5 tai 27,2 prosenttia. Osingon maksava pörssiyhtiö pidättää ja tilittää verottajalle ennakonpidätyksenä 25,5 prosenttia maksetun osingon kokonaismäärästä.

Ennakonpidätys pörssiyhtiön maksamista osingoista on 25,5 prosenttia. Ennakonpidätyksen maksamisesta huolehtii pörssiyhtiö.

Osakeyhtiölaissa tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta (mm. svop) pidetään jatkossa verotuksessa osinkona. Viime vuosina näitä pääoman palautuksia ovat tehneet useat pörssiyhtiöt (mm. Elisa).

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525