Kiinteistöverotuksen perusteisiin tasokorotuksia

13.09.2013

Hallitus esittää asuinrakennusten verotusarvon laskentaan muutosta. Varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia muutettaisiin siten, että käytössä olevan asuinrakennuksen verotusarvoa laskettaessa rakennuksen jälleenhankinta-arvosta vuosittain tehtävien ikäalennusten enimmäismäärää alennettaisiin. Verotusarvo olisi vähintään 30 prosenttia jälleenhankinta-arvosta nykyisen 20 prosentin sijasta. Ehdotus lisäisi kuntien verotuloja vajaalla 10 miljoonalla eurolla. Muutos koskisi myös vapaa-ajan asuntoja.

Kuntien kiinteistöveropohjaa vahvistettaisiin lisäksi tekemällä rakennusmaan verotusarvoihin sekä rakennusten jälleenhankinta-arvoihin tasokorotukset, joiden myötä kuntien verotulot kasvaisivat noin 90 miljoonalla eurolla. Muutokset toteutettaisiin syksyn aikana rakennusten jälleenhankinta-arvojen perusteita koskevilla valtiovarainministeriön asetuksilla ja rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteita koskevalla Verohallinnon päätöksellä. Kaikkiaan kuntien kiinteistöverotulo kasvaisivat siten 100 miljoonalla eurolla. Kuntien kiinteistöverotulot kasvaisivat koko maan tasolla 7,3 prosenttia.

Muutokset vähentävät empiiristen selvitysten osoittamaa verotusarvojen jälkeenjääneisyyttä suhteessa käypiin arvoihin.

Muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran määrättäessä vuoden 2013 verotusarvot. Muutokset vaikuttaisivat siten ensimmäisen kerran vuonna 2014 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.

Lähde: VM 12.09.2013 | Tiedote 133/2013

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525