Hallituksen verotusta koskevat päätökset

30.08.2013

Yksityiskohdat muutoksista selviävät vasta kun hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioon liittyvät lait.

Yhteisöverotus
Yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä eli 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alussa.

Osinkojen verotus
Yksityishenkilön ja kuolinpesän saamasta pörssiosingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa vuoden 2014 alusta lähtien.

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot verotetaan siten, että osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa vastaavasta osingon määrästä 25 % on veronalaista pääomatuloa kuitenkin enintään 150 000 euroon saakka. Euromääräisen rajan ylimenevältä osalta osinko on 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8 prosentin vuotuisen tuoton ylimenevältä osalta osinko on puolestaan 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2014 alussa.

Ansiotulojen verotus
Ansiotuloverotuksen työtulovähennystä ja perusvähennystä kasvatetaan vuonna 2014.

Hallitus on 30.8. luvannut työmarkkinasopimuksen tueksi ansiotuloverotukseen 1,5 prosentin inflaatiotarkistuksen. Tarkistusta ei tehdä yli 100 000 euron tuloille.

Pääomatulojen verotus
Tällä hetkellä pääomatulojen veroprosentti on 30 ja 50 000 euroa ylittävältä osalta 32. Pääomatuloverotuksen progressiorajaa alennetaan 50 000 eurosta 40 000 euroon vuoden 2014 alussa.

Kotitalousvähennys
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nostetaan 400 eurolla eli 2 000 eurosta 2 400 euroon vuoden 2014 alussa.

Asuntolainojen korkovähennys
Oman vakituisen asunnon hankkimiseen otetun asuntolainan koroista on 70 prosenttia vähennyskelpoista vuoden 2015 alusta lähtien.

Kulutusverotus
Virvoitusjuomien veroa korotetaan siten, että kiristys tuottaa lisätuloja 55 milj. euroa. Sähköveroa korotetaan 80 milj. eurolla. Liikennepolttoaineiden valmistevero nousee vuoden 2014 alusta lähtien 125 milj. eurolla.

Alkoholin valmisteveroa korotetaan vuoden 2014 alussa siten, että mietojen juomien vero nousee 15 % ja muiden 10 %. Samaan aikaan tupakkatuotteiden vero nousee noin 10 %. Makeisveroa korotetaan vuonna 2015.

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525