Tappioiden käyttäminen asunto-osakeyhtiössä ja keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä

01.08.2013

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tappioiden käyttäminen omistajanvaihdoksen jälkeen

Jos esimerkiksi asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeista on yli puolet muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa, se menettää oikeuden käyttää edellisten vuosien tappioita.

Verohallinto on aiemmin myöntänyt asunto-osakeyhtiöille ja keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille poikkeusluvan tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta, jos edellytykset poikkeusluvan myöntämiseen ovat sen mielestä olleet olemassa. Hallinto-oikeuksissa on tehty tämän kevään aikana useita päätöksiä, joissa poikkeusluvan myöntämisen edellytyksiä on tulkittu ankarammin.

Hallinto-oikeuksien linjaus
Hallinto-oikeudet ovat perustelleet kielteisiä päätöksiään mm. sillä, että asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ovat yritysmuotoina kulujen hallinnointiyksiköitä, joissa yhtiön kiinteistö- ja pääomamenot katetaan osakkailta perittävillä yhtiövastikkeilla eikä yhtiöillä yleensä ole muita tuloja. Asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön omistamasta rakennuksesta saadut vuokratulot (liikevaihto) kertyvät osakkaille eli huoneistojen haltijoille. Vastuu yhtiön toiminnan ja talouden järjestämisestä on osakkailla.

Asuntoyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tavoitteena on niin pitkällä kuin lyhyellä ajanjaksolla nollatulos tai muu tulos, jonka yhtiön on mahdollista erilaisia tilinpäätöksellisiä tai muita keinoja käyttämällä saada sellaiseksi, ettei verotettavaa tuloa synny.

Hallinto-oikeuksien päätösten lähtökohtana on ollut, että tappioiden vähentäminen ei ole asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön toiminnan jatkamisen kannalta tarpeen, koska ne eivät yleensä tavoittele toiminnallaan voittoa.

Poikkeuslupaa voi edelleen hakea, mutta Verohallinto noudattaa poikkeuslupamenettelyssään hallinto-oikeuksien edellä mainittua ratkaisulinjaa.

Verohallinnon käsityksen mukaan silloin, kun kysymyksessä on elinkeinoverolaissa tarkoitettu yritysjärjestely eikä yhtiön osakekantaa luovuteta ulkopuoliselle, on järjestelyn kohteena olevan yhtiön omistuksenvaihdokselle lähtökohtaisesti olemassa poikkeusluvan myöntämisen edellytykset.

Verohallinnon tiedote, 17.6.2013

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525