Viivästyskorkosäännökset ovat muuttuneet

15.07.2013

Suomen Pankki on vastikään ilmoittanut, että heinäkuun alusta kuluvan vuoden loppuun asti viitekorko on 0,5 prosenttia ja lakisääteinen viivästyskorko joko 7,5 prosenttia tai 8,5 prosenttia. Toisin kuin aikaisemmin, lakisääteisiä viivästyskorkoja on siis nykyisin kahdenlaisia. Muutos liittyy EU:n maksuviivästysdirektiiviin, johon perustuvat lakimuutokset tulivat voimaan maaliskuussa 2013.

Lakisääteinen viivästyskorko on velkasuhteissa yleensä seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko. Uutta on, että yritysten välisissä sekä yritysten ja hankintayksikköjen välisissä maksuissa, jotka suoritetaan vastikkeena tavarasta tai palvelusta, lakisääteinen viivästyskorko on yhtä prosenttiyksikköä korkeampi. Hankintayksikköjä ovat esimerkiksi valtion ja kuntien viranomaiset, kuntayhtymät, seurakunnat, valtion ja kuntien liikelaitokset sekä julkisoikeudelliset laitokset kuten Kela.

Yritysten välisissä suhteissa voidaan sopia joko alemmasta tai korkeammasta viivästyskorosta. Mikäli velallisena on hankintayksikkö, lakisääteistä alemmasta viivästyskorosta ei voida sopia.

Toinen keskeinen maksuviivästysdirektiivistä johtuva muutos on, että yrityksellä on myös oikeus periä velallisena olevalta toiselta yritykseltä taikka hankintayksiköltä 40 euron vakiokorvaus perintäkuluista, mikäli maksu on viivästynyt niin, että yrityksellä olisi oikeus viivästyskorkoon. Velkojana olevalla yrityksellä on oikeus saada mainittu korvaus, vaikka tosiasiallisia perintäkuluja ei olisi aiheutunut. Vakiokorvaus kannustaa suorittamaan maksut viimeistään eräpäivänä.

Lähde: Om 10.7.2013

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525