Palkka on maksettava pankkitilille

12.06.2013

Työsopimuslain muutoksesta johtuen palkka ja palkkaennakko on jatkossa maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkka ja palkkaennakko voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä.

Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä. Työnantaja vastaa palkanmaksutavasta aiheutuvista kustannuksista.

Maksaessaan palkan työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Käteisenä rahana maksetusta palkasta ja palkkaennakosta työnantajalla on oltava työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys.

Kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitetun kirjanpitovelvollisen työnantajan velvollisuudesta liittää kirjanpitoon maksua koskeva työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys säädetään mainitussa laissa.

Muutos (398/2013) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525