Tarkistuksia osinkoverouudistukseen

04.04.2013

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat yksimielisesti sopineet tarkistuksista lainsäädännön valmistelun lähtökohdiksi yhteisö- ja osinkoverouudistuksen osalta.

Verouudistusta tarkennetaan suhteessa kehyspäätöksessä päätettyyn osinkouudistukseen siten, että jatkossa listaamattoman yhtiön osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton osalta osinko on 25-prosenttisesti veronalaista tuloa 150 000 euroon saakka. Tämän euromääräisen rajan ylittävästä osingosta 85 prosenttia on jatkossa veronalaista pääomatuloa. Listaamattoman yhtiön kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton ylittävä osinko verotetaan jatkossa kokonaan pörssinoteerattujen yhtiöiden tavoin 85 prosenttisesti pääomatulona.

Pörssinoteerattujen yhtiöiden osingot ovat jatkossa 85 prosentin osuudelta veronalaisia.

Osana kehyspäätöstä päätetyn verouudistuksen rakenne ja pääkohdat säilyvät ennallaan. Yhteisövero kevenee 20 prosenttiin. Vero pääomatuloista säilyy 30 prosentissa. Pääomatuloveron progressio kiristyy siten, että yli 40 000 euron pääomatuloista vero on jatkossa 32 prosenttia. Listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen ns. tuottoprosentti laskee kahdeksaan prosenttiin. Tämän tuoton osalta osinko on 25-prosenttisesti veronalaista tuloa.

Tehtyjen tarkistusten jälkeen osinkotulojen verotus kevenee, kuitenkin nettovarallisuudeltaan varakkaimpien yritysten jakamien osinkojen verotus kiristyy kehyspäätökseen verrattuna. Alustavien arvioiden mukaan osinkotuloverotukseen tehdyt tarkistukset lisäävät verotuloja noin 50 miljoonalla eurolla. Tarkistusten vaikutukset tulonjakoon ovat tuloeroja kaventavia.
v Lainvalmistelun yhteydessä varmistetaan uudistuksen tavoitellut vaikutukset tulonjakoon ja verokertymiin. Samalla arvioidaan tarvittavat lisätoimet tulonmuuntamisen ja muun verosuunnittelun rajoittamiseksi.

Hallitus täydentää selontekoaan valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014–2017 tarkennetun osinkoveromallin mukaiseksi. Eduskunta aloittaa lähetekeskustelun hallituksen kehyspäätöksestä täysistunnossaan tiistaina 9.4.2013.

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525