Yrityksille ja viranomaisille 40 euron viivästysmaksu

15.03.2013

Perintälain uudistusten yhteydessä 16. maaliskuuta 2013 pannaan täytäntöön myös EU:n uudistettu maksuviivästysdirektiivi. Se koskee maksuviivästyksiä tavaroiden tai palvelusten toimittamisessa yritykseltä toiselle tai yritykseltä viranomaiselle. Kuluttajiin direktiiviä ei sovelleta.

Käytännössä merkittävin direktiiviin liittyvä uudistus on 40 euron viivästysmaksu. Mikäli velallisen suoritus ei ole ollut velkojan käytettävissä viimeistään eräpäivänä, velkojalla on aina oikeus saada velallisena olevalta yritykseltä tai viranomaiselta 40 euron korvaus, vaikka velkojalle ei olisi aiheutunut tosiasiallisia perintäkuluja. Viivästysmaksu kannustaa suorittamaan maksut viimeistään eräpäivänä.

Yritysten ja viranomaisten maksuja koskeva viivästyskorko nousee yhdellä prosenttiyksiköllä nykyiseen verrattuna. Kuluttajan velkoja koskeva viivästyskorko pysyy ennallaan.

Lisäksi rajoitetaan maksuajan pituutta. Jos velallinen on viranomainen, maksuaika ei saa normaalitapauksissa ylittää 30 päivää.

Lähde: OM 8.3.2013

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525