Kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on oltava veronumero 1.3.2013 alkaen

28.02.2013

Kaikilla yhteisillä rakennustyömailla työskentelevillä henkilöillä on oltava 1.3.2013 jälkeen näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero.

Veronumeron lisäämisellä tunnistekorttiin pyritään varmistamaan se, että jokainen yhteiselle työmaalle työskentelemään tuleva on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua.

Veronumero on 12-merkkinen yksilöllinen numerosarja, josta ei voi päätellä henkilön ikää, sukupuolta tai syntymäaikaa. Verohallinnosta saatu veronumero ei vaihdu tai muutu henkilön vaihtaessa esimerkiksi työnantajaa tai työmaata.

Veronumerorekisteriin merkitseminen
Työntekijä voi itse pyytää rekisterimerkintää tai työnantaja voi esittää pyynnön työntekijän puolesta. Työntekijä voi pyytää rekisterimerkintää puhelimitse tai asioimalla verotoimistossa henkilökohtaisesti. Merkintää ei poisteta rekisteristä ilman työntekijän pyyntöä. Ulkomaalainen työntekijä merkitään julkiseen veronumerorekisteriin yleensä henkilötunnuksen antamisen yhteydessä.Työnantajalla on mahdollisuus tarkistaa työntekijöidensä kuuluminen rekisteriin ja tilata heille veronumerot keskitetysti toimittamalla Verohallintoon työntekijöiden henkilötunnukset.

Verohallinto lähettää työntekijöiden veronumerot työnantajalle. Samalla työnantaja voi pyytää, että rakennusalan veronumerorekisteriin merkitään ne työntekijät, jotka eivät vielä ole rekisterissä. Sähköisestä menettelystä enemmän työnantajan veronumeropyynnöt.

Ilmoitusvelvollisuus urakoista ja työntekijöistä tulee voimaan vuonna 2014
Vuonna 2014 rakennustyömailla otetaan käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva erityinen ilmoitusvelvollisuus. Menettelyssä työmaan päätoteuttaja ilmoittaa Verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksensaajista ja kukin tilaaja ilmoittaa omat aliurakkansa kuukausittain Verohallinnolle.

Verohallinto hyödyntää tietoja reaaliaikaisessa verovalvonnassa. Lisäksi tietojen avulla voidaan arvioida asiakkaiden verotusstatusta ja rekisteröintitarvetta.

Verohallinnon tiedote, 26.2.2013

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525