Merkittävimmät veropoliittiset toimet budjettiehdotuksessa

08.08.2012

Merkittävimmät veropoliittiset toimet valtiovarainministerin budjettiehdotuksessa ovat ansiotuloverotuksen inflaatio- ja ansiotasotarkistuksista luopuminen sekä kaikkien arvonlisäverokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä.

Verotuksen oikeudenmukaisuutta vahvistetaan solidaarisuusveroilla. Valtion tuloveroasteikkoon lisätään väliaikainen uusi ylin tuloluokka. Suurten perintöjen sekä suurten eläketulojen verotusta kiristetään. Samalla pienituloisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä.

Verovapaan kilometrikorvauksen ylikompensaatiota puretaan. Uusi pankkivero otetaan käyttöön. Ensi vuonna otetaan käyttöön myös uusi televisiolupamaksun korvaava yleisradiovero, jonka kertymä siirretään valtion televisio- ja radiorahaston kautta Yleisradio Oy:lle.

Kunnille ja seurakunnille maksetaan korotettua jako-osuutta yhteisöverosta edelleen myös vuonna 2013.

Lähde: VM

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525