Veronumerojen myöntäminen ulkomaalaisille alkaa kesäkuussa

23.05.2012

Tilapäisesti Suomeen töihin tulevat ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät saavat henkilötunnuksen ja veronumeron 1.6.2012 alkaen verotoimistosta. Henkilötunnuksen saaminen edellyttää henkilökohtaista asiointia Verohallinnon toimipisteessä. Henkilötunnuksia ja veronumeroja annetaan 40 verotoimistossa.

Jos henkilötunnusta hakeva ulkomaalainen työntekijä aikoo oleskella Suomessa vähintään vuoden, henkilötunnuksen antaa edelleenkin maistraatti. Vasta maistraatista henkilötunnuksen saatuaan työntekijä voi mennä hakemaan verotoimistosta veronumeron.

Veronumero otetaan käyttöön 1.9.2012
Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on oltava 1.9.2012 alkaen työmaalla näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero. Uusilla työmailla veronumero on pakollinen henkilötunnisteessa 1.9.2012 alkaen, mutta vanhoilla työmailla se on pakollinen vasta siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.3.2013. Veronumeromenettely ei koske yksityishenkilöiden omakotityömaita.

Veronumero on toimitettu kaikille henkilöasiakkaille vuoden 2012 verokortin yhteydessä. Ammatinharjoittajat saavat veronumeron verotoimistosta.

Elokuussa 2012 avataan julkinen veronumerorekisteri
Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumerot merkitään 1.8.2012 avattavaan rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Rekisteristä voi tarkistaa henkilön etu- ja sukunimen sekä hänen veronumeronsa perusteella, onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin.

Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Verohallinto suosittelee, että samalla kun työnantaja pyytää sähköisesti vähintään 20 henkilön veronumeron, hän pyytää myös työntekijöidensä merkitsemistä rakennusalan veronumerorekisteriin. Sähköiset pyynnöt työnantaja voi esittää Verohallinnolle 1.6.2012 lähtien. Puhelimitse ja henkilökohtaisesti toimistossa asioimalla tapahtuvat pyynnöt voidaan esittää 1.8.2012 alkaen, kun rekisteri on avattu.

Veronumero on 12-merkkinen yksilöllinen numerosarja, josta ei voi päätellä henkilön ikää, sukupuolta tai syntymäaikaa. Verohallinnosta saatu veronumero ei vaihdu tai muutu henkilön vaihtaessa esimerkiksi työnantajaa tai työmaata. Verohallinto on varannut lisäresursseja sekä järjestänyt koulutusta ja ohjeistusta muutoksen läpiviemiseen.

Lähde: vero.fi

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525