Kiinteistöverotus uudistuu

20.02.2012

Hallitus esittää, että kiinteistöverotuksessa siirryttäisiin tuloverotuksessa käytössä olevan, esitäytettyyn veroilmoitukseen perustuvan ilmoitusmenettelyn kaltaiseen menettelyyn.. Verohallinto lähettäisi vuosittain verovelvolliselle selvityksen kiinteistöveron määräämisen perusteena olevista tiedoista, jotka se saa omista rekistereistään. Verovelvollisen olisi tarkistettava tietojen oikeellisuus. Jos hän ei korjaa tietoja, hänen katsotaan antaneen tiedot selvityksen mukaisena. Uudistettu menettely yksinkertaistaisi ja joustavoittaisi kiinteistöverotusta.

Verohallinto toimittaisi kiinteistöverotuksen rekistereissään olevien, verovelvollisen antamien ja sivullisilta tiedonantovelvollisilta saamiensa tietojen sekä asiassa saadun muun selvityksen perusteella.

Uutta menettelyä noudatettaisiin ensimmäisen kerran määrättäessä kiinteistöveroa vuodelta 2013.

16.02.2012 | VM Tiedote 35/2012

KIRKKONUMMI
Engblom & Co Oy
Purokummuntie 1
FI-02400 KIRKKONUMMI
PL 11, FI-02401
office@engblom.fi
Puh. +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525


LAHTI
Engblom & Co Oy
Novatalo
Rauhankatu 11, 3. krs.
FI-15110 LAHTI
marjo.ranta@engblom.fi
Vaihde +358 9 2959 250
Fax +358 9 2959 2525